Kehä I kattaminen

Projektissa tutkittiin Kehä I:n kattamista Pakilan kohdalla. Kattamisella saadaan hiukkaspäästöt rajattua niin, että asuntorakentamista voidaan sijoittaa lähelle Kehä I:stä. Menetettyä viheraluetta oli korvattu tekemällä tunnelin kannesta uusi viheralue.

Laajuus: n. 113 000 kem2