suunnittelualamme &

palvelumme

Palvelumme kattavat kaikki pää- ja arkkitehtisuunnitteluun liittyvät tehtävät, sekä rakennushankkeen eri vaiheisiin liittyvät asiantuntijapalvelut.

Palvelut

Arkkitehtisuunnittelu on ydinosaamistamme.

Suunnittelemme rakennukset luonnoksista käyttöönottovalmiuteen. Ylläpidämme rakennuksen tietomallia ja piirustuksia.

Hankkeemme ovat uudiskohteita, saneerauksia ja käyttötarkoituksen muutoksia.

Asiantuntijapalveluihimme sisältyvät erityyppiset selvitykset ja tarkastelut hankkeiden eri vaiheissa.

Laadimme kohteisiinne 3. osapuolen toiminnalliset arviot, sekä kaava- ja rakennuslupa-arvioinnit osana kiinteistöjen Technical (TDD) & Environmental (EDD) Due Diligence –arvioita.

Tarjoamme myös kaikki tietomallintamiseen liittyvät palvelut.

Hankesuunnittelun aikana, yhdessä asiakkaan kanssa, määritämme hankkeen tavoitteet ja tuomme esiin vaihtoehtoiset toteuttamistavat tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankesuunnittelun lopputuloksena syntyy hankesuunnitelma investointipäätöksiä varten.

Kaikki alkaa konseptisuunnittelusta. On vain tyhjä paperi, josta kaivamme huikeita visioita.

Tärkeä osa toimintaamme on maankäytön suunnittelu. Kaupungistuminen ja toimintojen keskittyminen kiihtyy niin Suomessa, kuin maailmallakin.

Ihminen on aina etusijalla, kun tulevaisuuden kaupunkeja suunnitellaan. Kaupunkisuunnittelussa huomioimme muuttuvan maailman tulevaisuudessa mukanaan tuomat haasteet.

Pääsuunnittelijan tehtävä on keskeinen rakennushankkeen kokonaisvaltaisen onnistumisen kannalta.

Hoidamme pääsuunnittelutehtävät kaikissa vaativuusluokissa asiantuntevasti ja tehokkaasti.

Sisustussuunnittelun keinoin luomme viihtyisiä ja toiminnallisia tiloja asiakkaillemme.

Toimialat

KAUPALLISET RAKENNUKSET
Toimitilat
Logistiikkarakennukset
Teollisuusrakennukset
Julkinen rakentaminen
Käyttötarkoituksen muutokset
Asuinrakennukset
SANEERAUKSET
Sisustussuunnittelu
Heräsikö kysyttävää?